Prašno lakiranje

Prašno lakiranje je najbolj priljubljen način zaščite pločevinastih delov iz navadne pločevine. V našem podjetju v tem trenutku prašno lakiramo na lakirnici, ki ima avtomatsko linijo za predpripravo ter ročno kabino za nanos prahu. Maksimalni pomik traku je 1,6 m/min.

Glede na to da nam obstoječa lakirnica ne omogoča hitre menjave prahu, se ne vklaplja v naš JIT sistem in smo se za to odločili, da gremo v investicijo nove linije za prašno lakiranje, ki bo imela bistveno večji pretok (3 m/min) ter bo opremljena z avtomatsko prašno lakirno kabino podjetja GEMA, ki nam bo omogočala menjavo barve v 7 minutah. Poleg tega nam bo nova lakirnica omogočala doseganje večjih kvalitet in bolj konstantno doseganje kvalitete.

Z investicijo bomo predvidoma zaključili v sredini leta 2013.

Značilnosti in prednosti

 • Prašno lakiranje je okolju prijazno in ne povzroča škodljivih emisij v okolje
 • Prašni nanos je lahko precej debelejši od konvencionalnega mokrega nanosa brez da lak steče.
 • Prašno lakiranje povzroča manj nevarnih odpadkov kot konvencionalno mokro lakiranje.
 • Izdelki polakirani s prašnim nanosom imajo bolj enakomeren izgled.
 • Prašni nanos je bolj obstojen kot pri konvencionalnem nanosu.
 • Ročna spretnost delavca, ki nanaša lak je pri prašnem lakiranju manj pomembna kot pri konvencionalnem mokrem lakiranju.
 • Avtomatska predpriprava zagotavlja kvalitetno predpripravo obdelovancev in s tem bolj kvalitetno zaščito.

Proizvodni spekter:

 • Prašno lakiranje jekla.
 • Prašno lakiranje aluminija.
 • Veliko različnih vrst prašnega nanosa (svetli, mat itd.).
 • Uporaba železovega fosfata za protikorozivno zaščito.
 • Uporaba primerja za še višjo zaščito.

Karakteristike linije

Avtomatska linija za nanos prahu s procesno kontrolo in zapisovanjem parametrov

Max. dimenzija obdelovanca:

 • Ohišje 780 x 780 x 2400 mm
 • Kovinska plošča 1200 x 2400 mm
 • Profil l=3000 mm